Verslavingszorg

De behandeling van de verslaafde patiënt vindt in de klinische en poliklinische setting plaats door de arts verslavingsgeneeskunde; deze tracht de patiënt met zijn specialistische kennis te helpen met het overwinnen van zijn verslaving.

Onze artsen willen in de keten van verslavingszorg de rol van huisarts en specialist ouderengeneeskunde invullen; dit kan enerzijds door het verzorgen van de spoedzorg overdag en in Avond-Nacht en Weekend; daarnaast kunnen onze huisartsen reguliere spreekuren verzorgen in de kliniek voor het oplossen van huisartsgeneeskundige vragen; onze specialist ouderengeneeskunde kan een rol spelen bij de specifieke problematiek rond de ouder wordende patiëntenpopulatie die ook in de verslavinsgwereld zichtbaar wordt.