Psychiatrische zorg

De vier modellen

In de psychiatrische klinieken verzorgen huisartsen de eerstelijns zorg; op medische diensten wordt de psychiatrische patiënt tijdens het verblijf in de inrchting door de huisarts gezien voor de somatische problemen.
De invulling van deze huisartsgeneeskundige taak komt toenemend onder druk te staan; vertrekkende huisartsen worden niet opgevolgd.

Model I: telefonische consultatie
Onze huisartsen verzorgen momenteel de achterwachtfunctie in Avond-Nacht en Weekenddiensten voor twee grote pyschiatrische klinieken: de artsen in opleiding binnen de psychiatrie kunnen tijdens hun diensten onze huisarts consulteren over somatische problemen.
Een efficiënte manier om de spoedzorg in Avond-Nacht en Weekend vorm te geven.

Model II: Bedside consultatie
Indien de telefonische consultatie niet toerijkend is kan de de hulpvragende arts ook vragen of de huisarts ter plekke mee wil kijken; onze huisarts bezoekt de patiënt en tracht samen de arts van de kliniek het probleem op te lossen.

Model III: verzorgen van de huisartsenspreekuren in de kliniek
Daarnaast kan onze specialist ouderengeneeskunde een aanvullende kwaliteit leveren in de zorg voor de psychiatrische patiënt.

Model IV: leveren van de totale somatische zorg in de kliniek
- spreekuren door de huisarts
- ondersteuning van de huisarts door verpleegkundigen en nurse practitioner
- consultatie van de specialist ouderengeneeskunde