Ouderenzorg

De vraagstukken in de ouderenzorg stapelen zich op; door de dubbele vergrijzing zal de problematiek gaan toenemen; er is momenteel een tekort aan specialisten ouderengeneeskunde waardoor de zorg in Avond-Nacht en Weekend op veel plekken moeilijk in te vullen is; onze huisartsen spelen een rol bij de invulling van de Avond-Nacht en Weekendzorg voor intramurale instellingen voor ouderen (Zorgcentra, Verpleeghuizen). Onze huisartsen zijn aanvullend geschoold voor de zorg aan deze doelgroep.