Huisartsenzorg

medTzorg wil een rol spelen bij het oplossen van de vacature problematiek in huisartsenpraktijken. Diverse regio’s in Nederland hebben te kampen met huisartsenpraktijken waarvoor het lastig is opvolging te vinden. Wij willen een rol spelen in de overbruggingsperiode totdat een definitieve oplossing is gerealiseerd: tijdelijk zetten wij huisartsen in om de continuïteit van zorg te borgen.

Tevens kunnen wij onze kennis inzetten om praktijken te reorganiseren en nieuwe zorgvormen te introduceren: te denken valt aan inzet van Nurse practioners en inzet van ICT oplossingen om de hulpvragen, bij een verminderde beschikbaarheid van een huisarts, adequaat te kunnen beantwoorden.