Gehandicaptenzorg

De invulling van de medische zorg in instellingen voor gehandicaptenzorg komt door de ontwikkelingen van de huisartsenzorg en het gebrek aan Artsen Verstandelijk Gehandicapten(AVG) in de maatschappij toenemend onder druk te staan. medTzorg wil met haar huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde een rol spelen in de zorg in samenwerking met de AVG arts. Wij willen dit doen met ondersteuning door verpleegkundigen en nurse practitioners.