Vroegtijdige signalering

Eenmaal in beeld is het van belang dat (zorg)professionals, zoals huisarts, politie, thuiszorg, maar ook familie en andere sociale contacten in overleg met de patiënt kunnen worden geïnformeerd. Op deze wijze zal door middel van vroegtijdige signalering voorkomen worden dat een patiënt recidiveert.

Ter voorkoming van recidief is het van belang dat de patiënt op zorgvuldige wijze in zijn eigen levensstructuur kan worden teruggebracht. De algemene dagelijkse structuur is de basis van een stabiel leven zonder ontsporingen. Herstel van balans begint bij regelmaat. Aandacht voor structuur, zoals een vast moment van opstaan en het nuttigen van maaltijden, met daarbij een bevredigende dagbesteding en stabiele woonomgeving.

Daarnaast kan hulp bij het vinden en onderhouden van sociale contacten en eventueel andere noodzakelijkheden, zoals bv. financiën op orde brengen, gewenst zijn.

De eigen huisarts kan hier een centrale rol bij spelen door vinger aan de pols te houden en zorg op maat te leveren door bv. te verwijzen naar de POH-GGZ of maatschappelijk werker.

Indien er vroegtijdig gesignaleerd wordt dat de patiënt toch dreigt te ontsporen of ontspoord, dan kan er altijd opnieuw een beroep gedaan worden op de poortwachter van de verwarde personen, namelijk de huisarts van medTzorg / FMMU. Deze is te bereiken via het centrale nummer of via de meldkamer.