Voorkomen terugval

We zien de zorg voor deze verwarde personen dus niet alleen als een crisisinterventie, maar tevens als een aangrijpingspunt om de verwarde patiënten op een doeltreffende wijze in zorg te brengen en zo te voorkomen dat de patiënt terugvalt.

medTzorg / FMMU kan op verzoek van de eigen huisarts verwarde personen samen met de maatschappelijk werkers en SPV’ers weer in een positie brengen, dat zij grip hebben op hun leven en weer in de reguliere zorgverlening terecht kunnen.