Opvang verwarde personen

Afhankelijk van de problematiek die speelt zal de huisarts de verwarde persoon verwijzen naar de juiste instantie of een plan opstellen ten aanzien van de zorg die nodig is. Mocht er inderdaad sprake zijn van een (verdenking) psychiatrische stoornis dan kan de huisarts de lokale crisisdienst inschakelen en verzoeken een beoordeling en risicotaxatie te verrichten en indien nodig op te nemen. Bij ernstige verslavingsproblematiek zal de huisarts een verzoek kunnen doen tot detoxopname. De patiënt wordt dan overgedragen aan de verslavingszorg te Utrecht (Jellinek).