Korte en lange termijnplan

Indien er geen noodzaak is tot verwijzen, dan zal er een korte en lange termijn plan moeten worden opgesteld. Het korte termijn plan moet gericht zijn op stabilisatie van de situatie. Hierin zou bijvoorbeeld een time-out opvanglocatie in kunnen voorzien. Samen met de patiënt zal gekeken worden waar de patiënt het meest mee geholpen is. Dit kan zijn het organiseren van zijn steunnetwerk (familie en/of vrienden) of een tijdelijke opname om even tot rust te komen. Verder  moet er sprake zijn van een optimale samenwerking tussen  eerstelijns hulpverleners (huisarts, verpleegkundige, verzorgende) en maatschappelijk werk.

 Vervolgens zal het lange termijn plan erop gericht moeten zijn de patiënt weer “op de rails” te krijgen. We zien hiervoor een rol weggelegd voor de maatschappelijk werkers. Deze kan de patiënt helpen de zorg te organiseren rondom deze patiënt. Zoals het inschakelen van de eigen huisarts, zodat deze de zorg kan overnemen of delegeren of ambulante zorg door het maatschappelijk werk.