Hoe pakken we het aan?

medTzorg / FMMU zal binnen ons plan van aanpak garant staan voor de inzet van gekwalificeerde huisartsen met ervaring met de bijzondere doelgroepen, die 24/7 paraat staan om direct (volgens urgentieclassificatie NHG) een beoordeling en risicotaxatie ter plaatse of op de beoordelingslocatie te verrichten. De huisarts maakt een inschatting en stelt een diagnose. Vervolgens zal hij of zij, rekening houdend met de wensen en achtergrond van de patiënt, een plan opstellen en uitzetten.

De dienstdoende huisarts zal onderdeel uit maken van een team van 8 of 9 huisartsen, die afwisselend deze spoedzorg borgen, zowel tijdens kantooruren als tijdens de ANW-diensten. De dienstdoende huisarts is bereikbaar op een centraal meldnummer, zodat voor de organisaties duidelijk is waar ze terecht kunnen voor een snelle en goede beoordeling. In uitzonderlijke situaties waarbij de dienstdoende arts even niet bereikbaar is (bv. omdat hij of zij acute medische zorg aan het geven is of er is een storing bij de telefoonprovider) zal er ook altijd 24/7 een coördinerend huisarts bereikbaar zijn op een ander nummer.

In specifieke situaties kan onze huisarts altijd een psychiater, specialist ouderengeneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten consulteren. En natuurlijk weten onze huisartsen ook altijd de lokale specialisten, werkzaam in de ziekenhuizen, te vinden en te raadplegen. Evenals de lokale crisisdiensten. Op deze wijze is de toegang tot en samenwerking met de 2de-lijnszorg geborgd. 

De dienstdoende huisarts zal ervoor zorgen dat er een verslag wordt opgesteld, zodat alle informatie gedocumenteerd wordt en bij de juiste hulpverlener terecht komt.