Eerst de huisarts, ook voor verwarde personen

“Verwarde personen” is een begrip dat de politie sinds 2011 gebruikt. De politie hanteert hiervoor de melding E33. Het begrip is een containerbegrip voor mensen met een verslaving, dementie, een verstandelijke beperking of psychische stoornissen. Maar ook lastige mensen en mensen met sociale problemen, die even “de weg kwijt zijn” vanwege sociale problematiek (verbroken relatie, verlies van werk of overlijden van liefhebbende(n)). Het is een containerbegrip voor mensen met een verslaving, dementie, een verstandelijke beperking of psychische stoornissen of gewoon lastige personen. Ook personen met sociale problemen (relatiebreuk, baanverlies, schulden), die tijdelijk radeloos zijn vallen hieronder.

Personen met verward gedrag zijn "gewone"patiënten, geen criminelen.
Kortom het zijn niet allemaal personen met een psychische stoornis. Dit blijkt namelijk maar in 25% van de gevallen. Opname in de GGZ blijkt te hoge verwachtingen op te leveren. Dit is een denkfout; er is juist in deze klinieken te weinig ruimte voor gesprekken. Mensen kunnen in ieder geval wel even tot rust komen tijdens een opname[1]. Nadeel is dat, als deze mensen de volgende dag geen behandeling wensen, zij worden ontslagen zonder de noodzakelijke steun om de problematiek op te pakken. Gevolg is dat een recidief van een verwarde episode voor de hand ligt met alle gevolgen van dien.

Personen met verward gedrag hebben recht op toegang huisarts.
De zorg voor deze personen vergt een brede generalistische aanpak, waarvoor een grote rol is weggelegd voor de eerstelijns zorg. Binnen deze eerstelijnszorg is de huisarts de poortwachter. Huisartsen hebben een brede rol in het zorgsysteem als aanbieders van generalistische zorg die continu is en gericht op patiënten in hun sociale context. De huisarts kent het hele scala aan gezondheidsproblemen en weet als geen ander waar welke zorg het beste gevonden kan worden.

Maar ook de gemiddelde huisarts is niet altijd geschikt voor het eerste contact met deze verwarde personen. medTzorg levert huisartsen die gespecialiseerd zijn in deze bijzondere doelgroepen. Met onze kennis en jarenlange ervaring kunnen wij deze kwetsbare groep goede zorg bieden.

Ons plan van aanpak.

Onze partner