Wet- en regelgeving

Als zorgverlener heb je veelvuldig  te maken met wettelijke bepalingen. Zeker als je werkzaam bent binnen justitiële instellingen, arrestantenverzorging, zorg voor mensen opgenomen in een WLZ instelling, al of niet met een BOPZ maatregel,

 • Hoever gaat het beroepsgeheim?
 • Welke informatie mag (of moet) ik wel of juist niet delen met derden (familie, wettelijke vertegenwoordigers, politie/justitie, overheden)?
 • Wanneer is iemand wilsonbekwaam en wat zijn de consequenties daarvan?

Je hoeft geen jurist te worden, maar het is voor alle betrokkenen belangrijk dat je voldoende kennis hebt van de relevante wet- en regelgeving en hoe die op een adequate wijze toe te passen. Het gegeven dat veel tuchtzaken gaan over de toepassing van deze wetten illustreert het belang ervan.


Volg kosteloos de nascholing Wet en Regelgeving:

 • locaties:
  • maandag 2 september EINDHOVEN
 • tijd:
  18:00 -18:30 uur inloop+ lichte maaltijd
  18-30 - 20:30 uur onderwijsprogramma

 • kosten:
  voor artsen en verpleegkundigen die verbonden zijn aan medTzorg-FMMU worden er geen kosten berekend.
  Artsen die niet verbonden zijn aan medTzorg-FMMU zijn ook van harte welkom. De kosten voor hen zijn € 25,--. Verpleegkundigen die niet werkzaam zijn voor één van onze instellingen kunnen ook deelnemen voor € 10,--.

Wat leer je tijdens de training?

 • Kennis van de actuele wettelijke situatie.
 • Praktische tips, waarmee je direct aan de slag kunt.

Meld je aan voor deze scholing.