Inschrijfformulier Scholingen

Inschrijfformulier

Soort zorgverlener*Ik geef mij op voor de volgende scholing(en):

Relatie medTzorg*

Dit gedeelte dient alleen ingevuld te worden door niet-klanten medTzorg en artsen of overige zorgverleners niet werkzaam voor medTzorg:


ALGEMENE VOORWAARDEN INSCHRIJVING SCHOLING(EN)

Inschrijving:

Inschrijving voor een scholingsavond vindt uitsluitend plaats door middel van het volledig invullen en opsturen van het digitale formulier.Tevens geef je z.n. toestemming voor een eenmalige incasso. De kosten voor niet-klanten per scholing zijn 10 euro voor verpleegkundigen en 25 euro voor artsen en overige zorgverleners.

Annulering van een scholingsavond:

Er wordt geen restitutie verleend als de zorgverlener de scholing zelf annuleert. Overdragen van een betaalde scholing kan alleen met toestemming van medTzorg. Indien FMMU door overmacht genoodzaakt is een scholing te annuleren zal medTzorg zich tot het uiterste inspannen om een passend alternatief te bieden. Indien de deelnemer hier geen gebruik van wenst te maken, wordt het gehele bedrag voor deelname binnen een termijn van veertig dagen teruggestort.

Bijzondere situaties:

Door bijzondere omstandigheden zoals ziekte van docenten, extreme weersomstandigheden of andere onvoorziene omstandigheden, kan afgeweken worden van het lesprogramma. medTzorg kan in dat geval niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele daarmee gepaard gaande kosten van de deelnemer.

Overige voorwaarden:

- Inschrijving kan via het digitale aanmeldformulier het hele jaar door (zie ook de bijlage met scholingsprogramma).

- Voor alle scholing wordt accreditatie aangevraagd.

- Het paraferen van de aanwezigheidslijst is een voorwaarde om aanspraak te maken op de accreditatiepunten.

Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord:*

Nadat u op "verstuur" heeft gedrukt, krijgt u een scherm om uw gegevens te controleren. Doe dit zorgvuldig en druk hierna op "verzend de gegevens nu". U krijgt per mail een bevestiging van de inschrijving voor de scholingen. Ontvangt u deze mail niet dan is er iets mis gegaan met uw inschrijving, neem dan contact op met medTzorg