RICHTLIJNEN

Op deze pagina vindt u de richtlijnen van het kennis- en expertisecentrum medTzorg-FMMU. De richtlijnen zijn van toepassing op de bijzondere doelgroepen en instellingen waaraan onze bedrijven zorg verlenen.

Citeren mag natuurlijk, mits voorzien van goede bronvermelding. We streven naar goed onderbouwde, en tegelijk praktisch toepasbare richtlijnen waar de zorgverlener in het werkveld dagelijks iets aan heeft. We horen graag uw feedback en uw ervaringen met het gebruik van deze richtlijnen terug.

De richtlijnen worden op regelmatige basis gereviseerd en uw opmerkingen kunnen helpen om een volgende versie nog beter te maken. Input, verbeterpunten en complimenten kunt u sturen naar Tim Peeters, huisarts-justitieel geneeskundige en voorzitter van de Richtlijnencommissie: tpeeters@fmmu.nl “