Visie

- medTzorg wil een bijdrage leveren aan de continuïteit van de zorg in AWBZ instellingen; zij wil dit in nauwe samenwerking met de instelling en haar specialisten realiseren; medTzorg doet dit door op een persoonlijke en doelmatige manier maatwerk in de zorg te verlenen, zorg die aansluit bij de behoefte van de instellingen en haar cliënten.

- medTzorg wil de samenwerking bevorderen tussen de specialisten van de instelling( Specialist ouderengeneeskunde, AVG arts, Master in addiction en psychiater) en de huisartsen van medTzorg; dit realiseren wij via een goede medische overdracht van casuïstiek en het organiseren van casuïstiekbesprekingen die het karakter hebben van intervisie; tevens kunnen de huisartsen tijdens hun werkzaamheden telefonisch overleg hebben met de specialist hetgeen de samenwerking intensiveert. Door deze werkwijze kunnen zij een meerwaarde voor elkaar creëren.

- medTzorg voorziet grote veranderingen in het veld van de AWBZ instellingen en wil daarin een belangrijke samenwerkingspartner zijn; in dit proces willen we ook inzetten op innovatieve ontwikkelingen op het gebied van ict en delegatie van taken.

- medTzorg wil kwaliteit bieden en heeft intern processen ontwikkeld om dit voortdurend te meten en bij te stellen; werving en selectie van artsen is een intensief proces waarbij werkwijze intern zorgvuldig op elkaar wordt afgestemd en deze werkwijze  jaarlijks via een klanttevredenheidsonderzoek wordt geëvalueerd.

- medTzorg wil blijven innoveren en daardoor wil medTzorg een organisatie zijn die ook in de toekomst toonaangevend is op haar vakgebied.