Kwaliteitsbewaking

medTzorg voert op de volgende wijze haar kwaliteitsbeleid uit:

  • Kwaliteitseisen eerstelijns zorgverlener
  • Opbouw en onderhoud van deskundigheid van de zorgverleners 
  • Borging van de kwaliteit 
  • Kenniscentrum 
  • Jaarplan en kwaliteitsjaarverslag 
  • Evaluatie van het kwaliteitsbeleid
  • Iso certificering