Klachtenregeling

medTzorg heeft een klachtenregeling voor het snel, correct en accuraat ontvangen, registreren en behandelen van klachten. De klachten kunnen zowel betrekking hebben op de dienstverlening door individuele medewerkers als op de dienstverlening door de organisatie als geheel. Voor de incidenten in de patiëntenzorg heeft medTzorg een MIP meldingsysteem.

Intern gebruikt medTzorg de klachtenregeling om afwijkingen in de dienstverlening vast te stellen en corrigerende maatregelen te treffen. Wij willen leren van klachten om de processen te optimaliseren en de zorg voor de patiënten op een zo hoog mogelijk niveau te houden of te brengen.

Meer informatie over de klachtenregeling kunt u terugvinden in dit document.