Klachtenregeling

medTzorg BV is doorlopend bezig om de kwaliteit van de dienstverlening optimaal te houden en waar het kan te verbeteren. Eén van de middelen die daarbij kan helpen is het verwerken van klachten. Bent u niet helemaal tevreden over de dienstverlening, dan stellen wij het zeer op prijs gesteld als dit kenbaar wordt gemaakt.

Een klacht kan via mail worden ingediend, waarbij gebruikt kan worden gemaakt van het klachtenformulier. medTzorg BV stelt zichzelf als doel om een klacht samen met de klager, in hoor en wederhoor, op te lossen.

U ontvangt binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. Het streven is om de klacht binnen 6 weken af te handelen. Indien er meer tijd nodig is, wordt u daarvan op de hoogte gebracht.

Met klacht bedoelen wij iedere uiting van ongenoegen. Dit is een ruimere opvatting van een ‘klacht’ dan soms wordt bedoeld door de klager of melder. Wij doen dit omdat we geloven dat dit essentieel is voor de goede dienstverlening, en anderzijds omdat we hiermee een goed beeld krijgen van de kwaliteit van onze dienstverlening en eventuele knelpunten sneller kunnen herkennen en dus ook verbeteren.

Deze werkwijze vraagt om een stapsgewijs afhandelen van deze meldingen / klachten.

1.    De melding wordt telefonisch afgedaan, de ontevredenheid wordt daarmee weggenomen;

2.    De melding of klacht wordt doorgestuurd naar de klachtenfunctionaris. Deze zal met de betrokken partijen in overleg gaan en op basis van hoor en wederhoor proberen de klacht op te lossen;

3.    Voor de melder of klager bestaat de mogelijkheid om, als hij/zij meent dat de klacht niet goed is afgehandeld, de stap zetten om een derde instantie, bijvoorbeeld de Nationale Ombudsman, in te schakelen.

 

De klachtenfunctionaris die de klachten afhandelt (stap 2) is een persoon die onafhankelijk in de afhandeling van de klacht kan optreden.